Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

חוקים חדשים בתחום המעמ: מה מצפה לנו בשנה הקרובה?

בשנה האחרונה, תחום המס התקשורתי והמעמ הוא תחום המשק הכלכלי שעבר את השינויים הכי משמעותיים בישראל. מערכת המס המעודכנת הזו עשויה להשפיע על כל עסק ואדם במדינה, ולכן חשוב להבין את השינויים שמתקרבים. מבין החוקים החדשים המתוכננים בשנה הקרובה, ניתן למצוא שינויים בתחום המעמ, אשר ישפיעו על כל עסק בישראל, בגלל הכבידה על עסקים קטנים יותר, תוך כדי הקלה של עסקים גדולים יותר.


"שינויים בדרך! חוקים חדשים בתחום המעמ: מה יכול לחכות לנו בשנה הקרובה?"

1. הכבדת המשקל על עסקים קטנים

אחת השינויים המשמעותיים ביותר הוא הכבדת המשקל על עסקים קטנים יותר. בעת החלת החוק החדש, ייבאג על עסקים קטנים יותר לשלם יותר מס מעמ מתוך הכנסותם הקיימות. הקטנה במעמסת הכנסות מסמרת עוד יותר את המצוקה של עסקים קטנים יותר, ומגבירה את ההבדלים בין עסקים קטנים לעסקים גדולים.

לדוגמה, בעבר עסק בעל מספר מוצרים בשווי נמוך היה נפטר ממעמ מתוך הכנסותו, אך עם החוק החדש, עסק כזה יישאר עם פער בתשלום המעמ למדינה. זאת עשויה לגרום לגידול בכמות העסקים הקטנים המבצעים עסקאות מסוג זה, ובעצם להגברת האי-שוויון הכלכלי.

2. הקלה על עסקים גדולים

לעומת זאת, החוק החדש מביא עםו הקלות על עסקים גדולים יותר. זה מתרחש בעזרת קיצוץ המס המעמ על מוצרים ושירותים מסוימים, או בהפחתת המעמ מאוחרת על מקצת הפריטים. זה מאפשר לעסקים גדולים לקבל הקלות פיננסית ולגדול עוד יותר.

לדוגמה, עסק גדול יכול להיות פטור ממעמ על מוצר או שירות שנמכר בכמות גדולה, או לשלם מעמ נמוך יותר מתוך הכנסותו הגדולות. התוצאה היא גידול במספר העסקים הגדולים וביציבותם הכלכלית, על חשבון העסקים הקטנים והבינוניים.

3. שינויים במס המכירות

חוקים חדשים מתוכננים להחיל שינויים במשק המכירות בישראל. המטרה היא לשפר את תהליכי המכירות ולהפחית את העומס המסוים על המוצרים והשירותים. זה יעזור לעסקים לתת מחירים משתלמים יותר ללקוחות ולגדול עוד יותר.

עם החוק החדש, עסק יכול להיות חלקית או לגמרי פטור ממעמ על מוצר או שירות מסוים, תוך כדי שיפור מחירו והתחרותיות שלו. זה יכול להביא לתחרות יותר עזה בין העסקים ולהקל על הלקוחות לקבל טובים יותר ומשתלמים יותר.

דוגמת מקרה: השפעת החוק החדש על חברת "הדוגמא"

בואו נפנה לדוגמת מקרה כדי להבין טוב יותר את השינויים המשמעותיים שמתרחשים בעסקים בשל הכנסת החוק החדש. נשתמש בחברה דוגמתית בשם "הדוגמא".

תחום העסק הכנסה שנתית מס מעמ מתוך הכנסות
שנת 2020 1,000,000 ₪ 170,000 ₪
שנת 2021 1,000,000 ₪ 190,000 ₪

בדוגמת המקרה שלנו, חברת "הדוגמא" היא חברה מתקנת חלונות ודלתות. במהלך השנה החדשה, הכנסת החוק החדש מביאה להגברת המעמסה על החברה, תוך כדי הקלה על עסקים גדולים יותר. בשנת 2020, החברה הרוויחה 1,000,000 ₪, ושילמה 170,000 ₪ מעמ מתוך הכנסותיה. אך בשנת 2021, עם החוק החדש, יגיעו הכנסות נוספות של 1,000,000 ₪, והחברה תצטרך לשלם 190,000 ₪ מעמ מתוך הכנסותיה. זה מהווה הבדל של 20,000 ₪ שהחברה תצטרך לשלם יותר למדינה בשנת 2021. זה יכול להשפיע על רווחיות החברה ועל המחירים שהיא יכולה להציע ללקוחותיה.

השנה האחרונה הביאה עימה מספר רב של חוקים ורפורמות בתחום המיסוי, ונראה שהמגמה הזאת צפויה להימשך גם בשנה הקרובה. אחת הרפורמות המרכזיות שאושרו לאחרונה היא רפורמת מס הכנסה, שנועדה להקל בעיקר על מעמד הביניים.

הורדת שיעור מס ההכנסה

במסגרת רפורמת מס ההכנסה, שיעור המס השולי המירבי ירד בהדרגה מ-50% ל-47% החל משנת 2023. כמו כן, שונו שיעורי המס לפי הכנסה, כאשר השיעורים הנמוכים יותר חלים על טווח הכנסה רחב יותר. הרפורמה גם העלתה את נקודות הזיכוי להורים, והגדילה את הניכוי בגין תשלומים לביטוח לאומי.

מיסוי "עוגת ההון"

נושא נוסף שעלה לאחרונה לסדר היום הוא מיסוי "עוגת ההון" – כלומר, הטלת מס על רווחי הון מנדל"ן, מניות ונכסים פיננסיים אחרים. כיום, רווחי הון אינם ממוסים באופן מלא בישראל, בניגוד להכנסות מעבודה. ייתכן שבשנה הקרובה יובאו הצעות חוק שמטרתן להשוות במידת מה בין מיסוי רווחי הון למיסוי הכנסות מעבודה.

עידוד השקעות בחברות קטנות ובינוניות

סעיף נוסף ברפורמת מס ההכנסה נועד לעודד השקעות בחברות קטנות ובינוניות בישראל. החוק החדש מאפשר למשקיעים בחברות כאלה ליהנות מניכוי מס בשיעור של עד 40% מההשקעה, בתנאי שהשקעתם תהיה לתקופה של לפחות שנתיים. מטרת התיקון היא לעודד גיוסי הון עבור חברות קטנות ובינוניות, שלעיתים קרובות מתקשות למשוך משקיעים.

מיסוי דיגיטלי

נושא נוסף שצפוי לעלות בשנה הקרובה הוא מיסוי הכלכלה הדיגיטלית – חברות טכנולוגיה גדולות כגון פייסבוק, גוגל ואמזון. חברות אלה פועלות גם בישראל אך משלמות מס מועט יחסית. ייתכן שיובאו הצעות חוק שיאפשרו למסות את פעילותן בישראל בצורה הוגנת יותר.

מיסוי בינלאומי

בנוסף לחקיקה מקומית, בשנה הקרובה אנו עשויים לראות התפתחויות גם בתחום המיסוי הבינלאומי. ישראל שותפה לאחרונה ליוזמות בינלאומיות שמטרתן למנוע התחמקות והעלמות מס בין מדינות. כך למשל, ישראל חתמה על אמנת ה-OECD למניעת שחיקת בסיס המס והעברת רווחים (BEPS). יישום האמנה עשוי להביא לשינויים בחקיקה הישראלית בנושאי מיסוי בינלאומיים.

לסיכום, נראה שהמחוקק הישראלי ממשיך להיות פעיל מאוד בתחום המיסוי, ואנו צפויים לראות חוקים ורפורמות נוספות בשנה הקרובה שישפיעו הן על משקי הבית והן על העסקים במשק. המגמה הכללית היא להקל על מעמד הביניים, לעודד צמיחה ולהתאים את מערכת המס לכלכלה המודרנית והדיגיטלית.

שינויים ומעניינים בתחום המעמ: מה עתיד להתרחש בשנה הקרובה?
שינויים ומעניינים בתחום המעמ: מה עתיד להתרחש בשנה הקרובה?

מסקנה

תחום המעמ והמס התקשורתי הוא תחום המשק הכלכלי בישראל שעבר שינויים משמעותיים בשנה האחרונה. חוקים חדשים מביאים עםם שינויים במעמסת המס על העסקים במדינה. בעוד הקטנה במשקל על עסקים קטנים יכולה לגרום לקושי ולהקטין את ההזדמנויות שלהם, הקלות על עסקים גדולים יכולה לגרום לצמיחה ולהתרחבות שלהם.

המערכת המסוימת הזו עשויה להשפיע על המשק הכלכלי בישראל, ולכן חשוב להיות מודעים לשינויים המתרחשים. בשנה הקרובה, ניתן לצפות לשינויים בתחום המעמ, שיכולים להשפיע על כל עסק ואדם במדינה. החוקים החדשים מביאים עםם הכבדה על עסקים קטנים יותר, תוך כדי הקלה על עסקים גדולים יותר. יתרה מכך, החוקים מביאים שינויים במס המכירות, תוך כדי הקלה על העסקים לתת מחירים יותר משתלמים ללקוחות.

תחום המעמ והמס התקשורתי הוא תחום רחב ומורכב, ולכן חשוב להתעדכן בחוקים החדשים שמתרחשים בתחום זה. כל עסק צריך להיות מודע לשינויים המשמעותיים ולהתאים את עצמו למצב החדש. הבנת השינויים המתרחשים יכולה לעזור לעסקים להתגבר על אתגרים, לגדול ולהתרחב ולהביא לצמיחה כלכלית.

מה היה לנו עד עכשיו?
הדבר תלוי במדיניות הממשלה ובמחויבויותיה הבינלאומיות. על פי המגמות האחרונות, ייתכן ונראה תמיכה ממשלתית נוספת בעסקים קטנים ובינוניים דרך הקלות במע"מ.
זו נושא שנמצא תחת שליטת הממשלה ונקבע בהתאם למדיניות הכלכלית שלה. בשנים האחרונות לא היה שינוי בשיעור המע"מ, אך זה לא אומר שלא יהיו שינויים בעתיד.
במקרים של משברים כלכליים, כמו משבר הקורונה לדוגמה, הממשלה מנסה לעזור לעסקים קטנים ובינוניים דרך הקלות במע"מ. זה יכול להתבצע דרך דחייה של תשלומים או דרך החזרים מהירים יותר של מע"מ.